Wydział Sędziowski i Narciarstwa Powszechnego:

Struktura


Prezydium Wydziału:
Jakub Michalczuk Dyrektor Wydziału Sędziowskiego  
Krystyna Ząbek Przewodnicząca Komisji Sędziowskiej  
Faustyna Malik Przewodnicząca Komisji Delegatów Technicznych   
Piotr Bogusz Przewodniczący Komisji Zjazdów Powszechnych Tel: 601-550-300 
 Wojciech Gawor  Przewodniczący Komisji Biegów Powszechnych  

Komisja Narciarstwa Powszechnego Polskiego Związku Narciarskiego:

KOMISJA ZJAZDÓW POWSZECHNYCH
Piotr Bogusz Przewodniczący Tel: 601-550-300
Marek Szlachta  Członek komisji (MOZN)   
Leszek Klich Członek komisji (MOZN)